De mest värdefulla frimärkena i världen

Vad som är värdefullt är, som med det mesta, olika för olika människor. Frimärkssamlare är dock oftast överens om att ett frimärke som bara finns i några få exemplar är värdefulla. Att de finns i få exemplar beror ofta på att något har blivit fel, och att serien med felaktiga märken dragits in innan de hann spridas för mycket. Några av de mest värdefulla och kända frimärken i världen, räknat i pengar, finns i uppställningen nedan.

Mauritius ”Post Office”

I september 1847 gav den lilla ön Mauritius ut två nya frimärken. Det ena hade valören 1 penny och var orange i färgen, det andra var på 2 pence och gick i blått. Mauritius var en engelsk koloni, och hade därför drottning Victoria som motiv. De graverades lokalt med engelska frimärken som förlaga. Det som gjorde märkena så intressanta var att man på den första serien på cirka 500 exemplar vardera hade texten Post Office (ungefär ”Posten”) på vänstra sidan i stället för det korrekta Post Paid (Porto betalt). Vid nästa tryckning var texten rättad, och de flesta ser den första texten som felaktig. Det finns i dag endast cirka 25 märken kvar.Ett skäl till att dessa märken blivit så värdefulla är säkert för att många berömda filatelister haft dessa märken i sin ägo. Det finns en anekdot om den engelske kungen George V:s sekreterare som hört att man sålt ”Mauritius Post Office” för en mycket hög summa. Han nämner för kungen att ”någon idiot har betalat en stor summa för en liten papperslapp”, varvid kungen replikerar att ”jag är idioten”.

Benjamin Franklin Z-grill

Detta 1-cents frimärke med Benjamin Franklins porträtt gavs ut av US Post Office 1868. Varken motivet eller valören var speciell, de hade använts tidigare. US Post Office hade dock märkt att det fanns de som ”torkade bort” stämpelfärgen på använda frimärken och använde dem igen. Med dåtida papper var det möjligt. Man bearbetade därför dessa märken med en pressning som skapade en yta som inte gick att torka av. Tekniken blev inte särskilt lyckosam, och övergavs snabbt. Endast några få märken finns kvar i dag.

Tre Shilling Banco

Detta svenska frimärke är från en tryckning av frimärken år 1855, och är bland de första svenska frimärkena. Märket, med svenska riksvapnet, trycktes i flera olika valörer, där valören 3 shilling banco skulle vara blågrön. De allra flesta märkena blev också blågröna, men något okänt antal blev gula istället på grund av något tryckfel.

Felet uppmärksammades 1886 av en ung filatelist, Georg Wilhelm Bäckman, som gick igenom gamla kuvert på sin mormors vind. Det finns bara ett enda känt exemplar av detta märke.