Frimärkets historia

Behovet av att skicka brev, meddelande, paket och så vidare är förstås urgammalt, men fram till industrialismens genombrott var behovet mycket litet. Den som ville skicka ett brev skickade oftast ett bud med brevet. För långväga brev behövdes förstås en kedja av personer, men dessa ingick i en typ av nätverk.

I mitten på 1600-talet började företagsamma människor i England att åta sig att hantera post inom London. Man fick betala vid avsändandet, och brevet stämplades med en stämpel för att visa att det var betalt. Visserligen stämplades försändelsen direkt, men många uppfattar det som starten på porto.

Riktiga frimärken

De första riktiga frimärkena introducerades i England i maj 1840. Man tryckte två valörer, 1 penny svart och 2 pence blå. Märket 1 penny svart räckte för ett brev på upp till runt 15 gram över hela England. Redan från början användes olika typer av stämplar för att visa att märket var använt. Bägge dessa frimärken hade en bild av drottning Victoria. Märkena trycktes förstås i ark om många märken, men hade ingen perforering, utan posten fick använda sax för att få fram enskilda märken.Eftersom det inte fanns frimärken i något annat land behövde man inte skriva i landets namn på frimärket. För engelska frimärken gäller det än i dag. Det är det enda land i världen som inte har landets namn på frimärket, utan identifieras av bilden på regenten.

Under något decennium efter introduktionen i England spreds idén om frimärken över hela världen, och man introducerade frimärken i de flesta länder. I detta läget införs också perforeringen, och frimärken börjar få sin form.

Klassiskt frimärke

Det klassiska utseendet på ett frimärke definieras på 1850-talet. Man trycker ett ark med många frimärken. Varje märke har en bild, ofta av landets regent, tandning för att enkelt lösgöra ett enskilt märke, värdet som märket representerar och landets namn. Undantaget här är England, som inte sätter ut landets namn.

Moderna frimärken

De flesta frimärken följer den klassiska designen. Man började dock tidigt med andra motiv än bilder på regenter eller presidenter. Under åren uppstår en rik flora av motiv, och det finns inte mycket som inte någon gång blivit avbildat på ett frimärke. Dessutom börjar många länder laborera med formatet, typ frimärken som har romboidform. Även andra former förekommer, som till exempel formen av en frukt.

Frimärket i Sverige

De första frimärkena i Sverige trycktes 1855 och hade riksvapnet som motiv. Det först frimärket med porträtt var en bild på Oscar II som kom 1885. Först i början av 1900-talet kom ett märke med ett allmänt motiv. Det var ett märke 1903 som föreställde Posthuset.

Tryckt format

I de allra flesta länder trycker man frimärken i flera olika format. De vanligaste är ark, häfte, block och rulle. Häften innehåller oftast ett mindre antal frimärken, typ 4–20 stycken, och passar bra för de flesta privatpersoner.

Nya frankeringssätt

Redan under slutet av 1900-talet började företag i allt större utsträckning använda frankeringsmaskiner, som helt ersätter frimärken. Mera som en lustifikation är att man då går tillbaka till tiden före 1850, när en stämpel direkt på brevet visade att avgiften betalts.

Under 2000-talet har brevvolymerna minskat avsevärt, inte bara i Sverige utan över hela världen. Brev ersätts i stor utsträckning av epost och SMS.

Nya former för frankering kommer säkert att komma fram, till exempel frankering via SMS eller epost. Denna utveckling innebär att det traditionella frimärket blir mer och mer ett samlarobjekt.