Världens mest kända frimärken

Vad som är världens mest kända frimärken beror förstås på den som väljer, men alla är nog överens om att frimärken blir kända om det finns väldigt få exemplar av dem. Så är det ju i sig med alla samlarobjekt. Några av de märken som nästan alla kan enas om som mest kända kan dock vara:

Brittiska Guyana 1 cent magenta. Det är ett märke som gavs ut i begränsad utgåva 1856 i den dåvarande brittiska kolonin, Brittiska Guyana. Frimärket har en oktagonal form, vilket avviker från tidens bruk som var fyrkantiga märken. Det finns bara i ett enda känt exemplar, och det är förstås det som gjort det till ett så känt märke, som dessutom förekommit i flera filmer. Märket upptäcktes 1873 av en skolpojke, Louis Vaughan, som gick igenom sin farbrors gamla brev.

1 penny svart. Märket var det första frimärket i världen med lim på baksidan så att de kunde fästas på brev. Det gavs ut år 1840, och fick sitt namn efter valör och färg på märket. Märket drogs dock in ganska snart, huvudsakligen för att det var svårt att se bläcket av de frankeringsstämplar som användes. Märket är ovanligt, men finns dock i flera exemplar hos samlare. Brittiska Postmuseet har ett par ark med dessa frimärken för utställning. Märkets berömdhet kommer sig förstås till stor del av att det var det första riktiga frimärket i världen.

Hela landet är rött. År 1968, under kulturrevolutionen i Kina, tog man fram ett frimärke som skulle visa att hela Kina nu var kommunistiskt. Märket visar en karta över Kina med landet markerat i röd färg. Dessutom var motivet arbetare och bönder med ”Maos lilla röda” i händerna. På kartan är dock Taiwan vitt, vilket var tvärtemot den officiella kinesiska doktrinen, där man ansåg (och i sig fortfarande anser) att Taiwan var en del av Kina. Stor ansträngning gjordes för att återkalla och förstöra alla märkena, men några få hade redan hittat fram till samlare. De är i dag mycket sällsynta.

Edward VII plommonfärgad. Detta märke, som visar Edward den VII i profil har valören 2 pence och färgen är ungefär som blåröda plommon. Märket gavs ut 1910 som ersättning för tidigare märken, och trycktes upp i stora utgåvor. Totalt trycktes 24 miljoner av dessa frimärken. Märkena hade nyss kommit ut när Edward VII oväntat dör, och praktiskt taget alla märken återkallades och förstördes.

Jenny-upp-och-ner. Detta frimärke är från USA med valören 24 cents. Det gavs ut i maj 1918, och som bild hade man ett flygplan, Curtiss JN-4, men där man placerat bilden upp och ner. Curtiss-JN (Jenny efter bokstäverna JN) var från första världskriget och fler decennier framåt ett mycket populärt flygplan som användes i väldigt många sammanhang. Felet upptäcktes ganska snabbt och serien drogs in, men något 100-tal märken hann komma ut.